ADR Services

Gevaarlijke stoffen klasse 1 t/m 9

Als het gaat om het vervoeren van gevaarlijke goederen, biedt PakketNet de maximale zorg en absolute veiligheid en is volledig op de hoogte van alle wettelijke voorschriften en eisen.

De voordelen
  • gekwalificeerd personeel, vanaf de ontvangst van de bestellingen
  • aan onze koeriers, helemaal tot aan het voorbereiden van uw opdracht
  • onze voertuigen zijn volledig uitgerust met de voorschriften voor gevaarlijke goederen.
  • We controleren doorlopend op naleving van alle wettelijke voorschriften op het gebied van verpakking, etikettering en bijbehorende papieren.
  • controle van het verbod op gemengde ladingen en het opstellen van transportpapieren specifiek voor delen van de route
  • specifieke procedurele beschrijvingen en noodplannen
  • De naleving van alle voorschriften wordt continu gecontroleerd en gewaarborgd.